پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد.
نام محصول دانلودی: پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی برگرفته از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 116 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

مقیاس هوش هیجانی شاته:

برای اندازه گیری هوش هیجانی ،از مقیاس هوش هیجانی شاته و همکاران(1998) استفاده خواهد شد.این مقیاس شامل 33 سوال است که بر اساس مدل سالوی ومایر (1990،1997) ساخته شده است .سوال های آزمون در سه مقوله تنظیم هیجان ها ،به کار گیری هیجان ها و ارزیابی هیجان ها بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمره یک(کاملاً مخالف) تا نمره پنج(کاملاً موافق) سنجیده می شوند.

 

 

 

 

پایایی:
شاته وهمکاران (1998)، ضریب پایایی باز آزمایی این مقیاس را در مورد یک نمونه 28 نفری از دانشجویان به فاصله دو هفته 78/0 گزارش کرده اند. آستین ،ساکلوفیسک، هانگ و مکینی  (2004) همسانی درونی سوال های این مقیاس را بر حسب ضریب آلفای کرونباخ از 84/0 تا 90/0 بدست آوردند.روایی مقیاس هوش هیجانی نیز از طریق سنجش همبستگی آن با سازه های مرتبط کافی گزارش شد.(آستین و همکاران ،2004، شاته و همکاران،1998). بشارت (1384) در فرم فارسی این مقیاس آلفای کرونباخ پرسش های ضریب های همبستگی بین 42 نفر از نمونه مذکور را در دو نوبت با فاصله دو هفته 83/0 محاسبه کرد که نشانه پایایی باز آزمایی رضایت بخش مقیاس بود (بشارت، 1384).

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

خرید فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دریافت مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

خرید مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از download

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از www

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

خرید فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دریافت مقاله پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران 33 سوالی از free


مطالب تصادفی